REGULAMIN SALONU PIELĘGNACJI

1. Termin wizyty prosimy ustalać telefonicznie pod numerem 503 580 180, mailowo: psiland@onet.pl, za pomocą formularza kontaktowego lub portalu społecznościowego Facebook.

2. W chwili umawiania wizyty prosimy o poinformowanie jeśli jest to pierwsza wizyta psa w salonie pielęgnacji, jeśli piesek na coś choruje, jest starszy lub wykazuje oznaki agresji.

3. W razie rezygnacji z wizyty prosimy o powiadomienie nas telefonicznie lub sms.

4. W salonie używamy profesjonalnych kosmetyków dla psów.

5. Stanowisko pracy i narzędzia są każdorazowo czyszczone i dezynfekowane.

6. Każdy pies powinien posiadać książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie oraz być zabezpieczony przeciw pasożytom zewnętrznym.

7. Ewentualne zwalczanie insektów jest obowiązkowe i wykonywane jest na koszt właściciela psa.

8. Właściciel psa ma obowiązek poinformować o alergiach, wrażliwości na środki pielęgnacyjne, chorobach skóry, chorobach serca, chorobach narządu ruchu, chorobach uszu i oczu, padaczce, przebytych niedawno zabiegach, trudnym lub lękliwym charakterze psa oraz wszelkich innych znanych właścicielowi okolicznościach mogących wpływać na bezpieczeństwo lub samopoczucie psa podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

9. Wykonujący usługę nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa w wyniku zatajenia istnienia choroby.

10. Strzyżenie na krótko w okresie mrozów wykonywane jest wyłącznie na wyraźną prośbę właściciela.

11. Psy stare, chore, bojaźliwe, nadpobudliwe obsługiwane są wyłącznie na żądanie właściciela oraz na jego odpowiedzialność.

12. Podczas wizyty Państwa psom nie są podawane żadne farmakologiczne środki uspokajające czy usypiające.

13. Strzyżenie wykonujemy jedynie na czystych pieskach.

14. Przed wizytą w salonie prosimy o wyprowadzenie psa na dłuższy spacer w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych oraz nie karmienie psa bezpośrednio przed wizytą.

15. Dla ułatwienia pracy groomera i skrócenia czasu wykonywanej usługi psy strzyżone są bez obecności właściciela. Pod nieobecność właściciela pies jest spokojniejszy i lepiej współpracuje z groomerem. Jeżeli jednak właściciel pozostanie w salonie prosimy wówczas o skorzystanie z naszej poczekalni oraz o zachowanie całkowitego spokoju.

16. Pies zostaje wydany wyłącznie osobie która go dostarczyła do salonu lub osobie przez nią wskazanej.

17. Zastrzegamy sobie możliwość odmówienia lub przerwania usługi w przypadku psów agresywnych, niezrównoważonych psychicznie, chorych lub bardzo zaniedbanych.

18. Właściciel wyraża zgodę na zamieszczanie wykonywanych w Salonie zdjęć psa na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu w serwisie internetowym Facebook.